Pierwsza pomoc w omdleniu

Omdleniem określamy krótkotrwałą utratę przytomności. Omdlenie może spotkać każdego, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Utratę przytomności często poprzedza uczucie silnej słabości, ciemność lub mroczki przed oczami oraz zawroty głowy.

Przyczyny:

Jedną z najczęstszych przyczyn może być reakcja na bodziec stresowy lub bólowy.

Inne możliwe przyczyny to:

1395758529_bullet_add duszność

1395758529_bullet_add spadek glukozy we krwi

1395758529_bullet_add wysiłek fizyczny

1395758529_bullet_add spowodowane istniejącymi chorobami

1395758529_bullet_add polekowe

 

Pierwsza pomoc

1395758529_bullet_add Ułożyć poszkodowanego na plecach (ciężarną na lewym boku)

1395758529_bullet_add Udrożnić drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu i ocenić obecność oddechu

1395758529_bullet_add Uniesienie kończyn do góry

1395758529_bullet_add Zapewnienie dostępu świeżego powietrza

1395758529_bullet_add Jeżeli poszkodowany nie odzyskuje przytomności ułóż go w pozycji bezpiecznej (na boku) – pozycja ta zapewni drożność dróg oddechowych

 

 

Pierwsza pomoc w omdleniu