Kurs dla nauczycieli – nadający kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i wychowawców na kurs nadający kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.

Szkolenie odbędzie w dniach 10-20 października w godzinach popołudniowych.

 

 

1. Plan:

10.x – spotkanie organizacyjne z wykładami

13.x – 17.x – wykłady i ćwiczenia

20.x – egzamin

 

2. Podstawy prawne:

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=013498

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=56&ma=07145

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20090312.pdf

 

3. Program merytoryczny kursu:

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_1_ppomoc_26082009.pdf

 

4. Forma ukończenia szkolenia:

Pomyślnie zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu – wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu.