KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Kursy KPP przeznaczone są dla jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym:

Pracowników Państwowej Straży Pożarnej

Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Pracowników i członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Pracowników Policji

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Tytuł Ratownika KPP nadawany jest kursantom, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.