FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY.

Najbliższe kursy:

13.04.-19.05. 2018 Wejherowo

Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia (dziennik zajęć, rejestr zaświadczeń, protokół egzaminacyjny).

Formularz zgłoszeniowy KPP