Program dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Podczas warsztatów z pierwszej pomocy dzieci dowiedzą się:

  • jakie niebezpieczeństwa kryją się w codziennym otoczeniu.
  • jak rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia.
  • jak i kiedy należy wezwać pogotowie.
  • co należy zrobić podczas sytuacji zagrażającej życiu.
  • jak opatrywać rany i skaleczenia (ćwiczenia w parach z bandażami i plastrami)

W czasie warsztatów, które prowadzimy dzieci uczą się poprzez rozmowę
i zabawę.
Podczas zabawy z bandażami nauczą się elementarnych zasad opatrywania lekkich ran i skaleczeń.
Imitując rozmowę telefoniczną dzieci nabędą umiejętności jak wzywać służby ratunkowe.
Zajęcia prowadzi ratownik medyczny w uniformie, który zademonstruje dzieciom wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz niegroźny sprzęt medyczny.

Najważniejszą lekcją wyniesioną z pokazu jest zaszczepienie w dzieciach wiedzy na temat bezpieczeństwa, chęci do niesienia pomocy oraz umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia.