Oferujemy przeprowadzenie pokazów ratownictwa.
Oferta jest uzależniona od oczekiwań zamawiającego i charakteru odbiorców.

Pokaz jest przeprowadzany przez dwóch ratowników medycznych w uniformach służbowych z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego (min.:kołnierz i deska ortopedyczna, zestaw do tlenoterapii, automatyczny defibrylator zewnętrzny, worek samorozprężalny).
Trzeci ratownik medyczny komentuje postępowania pozostałej dwójki.
Istnieje możliwość zaangażowania widowni do pokazów w postaci pozorantów
lub celem próby przeprowadzenia prostego scenariusza.

Po pokazie chętne osoby zapraszamy do szybkiego przeszkolenia z zabiegów resuscytacyjnych oraz do wyjaśnienia ewentualnych zapytań.

Z uwagi na dostępność terminów ekipy oraz zaplanowanie pokazu prosimy
o kontakt kilka tygodni przed ewentualnym terminem pokazu.

Przykładowe wydarzenia, podczas których można zademonstrować pokazy ratownictwa:

  • Festyny dla dzieci
  • Eventy firmowe
  • Zielone szkoły
  • Obozy integracyjne
  • Odpusty