Zajęcia z dziećmi.

Szkolenie przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, obejmujące rozmowy o
bezpieczeństwie oraz znaczeniu pierwszej pomocy.

Nawet najmłodsi mogą dowiedzieć się,
jak udzielać pierwszej pomocy!
Nasze szkolenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Obejmuje rozmowy o bezpieczeństwie,
a także o postępowaniu w trudnych sytuacjach.